Szkolenie dla WOSiR

W listopadzie 2012 roku pracownicy Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostali przeszkoleni przez naszych trenerów z tematyki dotyczącej sponsoringu, marketingu i public relations oraz prawnych aspektów organizacji imprez sportowych.

Klient: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Okres: listopad 2012

Zakres tematyczny szkolenia:

  • budowanie wizerunku imprezy i organizacji sportowej;
  • skuteczna współpraca z mediami;
  • wprowadzenie do sponsoringu sportowego;
  • polityka sposnoringowa i zasadu konstruowania oferty dla sponsora;
  • negocjacje i budowanie trwałych relacji ze sponsorem;
  • prawna definicja imprezy sportowej i rekreacyjnej;
  • pojęcie imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
  • organizacja imprez w oparciu o ustawę Prawo o Ruchu Drogowym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.