Szkolenie dla UM Czechowice-Dziedzice

Zrealizowaliśmy dwudniowe szkolenie w ramach projektu "Wygrajmy razem! Podnoszenie jakości imprez sportowych w Euroregionie Beskidy.", realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Beskidy, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Klient: Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice

Okres: marzec 2013

Zakres tematyczny szkolenia:

  • budowanie wizerunku własnej imprezy lub organizacji sportowej;
  • jak skutecznie współpracować z mediami - patronaty medialne;
  • konferencje i briefingi prasowe;
  • sposoby budowania skutecznego przekazu w materiałach BTL i ATL;
  • podstawy zarządzania projektami sportowymi;
  • zarządzanie pracą zespołu organizacyjnego;
  • zarządzanie zasobami finansowymi projektu;
  • zarządzanie jakością imprezy sportowej;
  • logistyka imprezy sportowej;
  • zarządzanie ryzykiem w projekcie.