Szkolenie dla Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość

W 2011 roku zorganizowaliśmy kompleksowe, dwudniowe szkolenie z zakresu marketingu sportowego na zlecenie Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość w ramach projektu Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej. Szkolenie odbyło się w siedzibie RIES w Policach.

Klient: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Okres: grudzień 2011

Zakres tematyczny szkolenia:

 • budowanie wizerunku imprezy lub organizacji sportowej;
 • skuteczna współpraca z mediami i patronaty medialne;
 • profesjonalne przygotowanie materiałów BTL i ATL;
 • zarządzanie zespołem organizacyjnym;
 • źródła finansowania i zarządzanie budżetem projektu sportowego;
 • zarządzanie jakością i ryzykiem;
 • wprowadzenie do sponsoringu sportowego;
 • polityka sponsoringowa i zasady konstruowania oferty sponsorskiej;
 • negocjacje i budowanie trwałych relacji ze sponsorami;
 • prawna definicja imprezy sportowej i rekreacyjnej;
 • pojęcie imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • organizacja imprez w oparciu o ustawę Prawo o Ruchu Drogowym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.