Szkolenie dla OSiR Gdynia i OSiR Białystok

W grudniu 2011 roku w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przeprowadziliśmy dwudniowe szkolenie dla pracowników tegoż ośrodka oraz dla pracowników Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tematyka warsztatów związana była z organizacją oraz marketingiem i public relations imprez sportowych.

Klient: GOSiR i BOSiR

Okres: grudzień 2011

Zakres tematyczny szkolenia:

 • budowanie wizerunku imprezy lub organizacji sportowej;

 • skuteczna współpraca z mediami i patronaty medialne;

 • profesjonalne przygotowanie materiałów BTL i ATL;

 • zarządzanie zespołem organizacyjnym;

 • źródła finansowania i zarządzanie budżetem projektu sportowego;

 • zarządzanie jakością i ryzykiem;

 • wprowadzenie do sponsoringu sportowego;

 • polityka sponsoringowa i zasady konstruowania oferty sponsorskiej;

 • negocjacje i budowanie trwałych relacji ze sponsorami;

 • prawna definicja imprezy sportowej i rekreacyjnej;

 • pojęcie imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

 • organizacja imprez w oparciu o ustawę Prawo o Ruchu Drogowym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.