Szkolenie dla Benefit Systems

We wrześniu 2015 roku na zlecenie firmy Benefit Systems zorganizowaliśmy szkolenie dla dyrektorów Ośrodków Sportu i Rekreacji. Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu marketingu sportowego, organizacji imprez sportowych oraz jej aspektów prawnych. W ramach zlecenia zapewniliśmy także trzydniowy pobyt uczestników w Hotelu Brant.

Klient: Benefit Systems

Okres: wrzesień 2015

Zakres tematyczny szkolenia:

 • budowanie wizerunku imprezy lub organizacji sportowej;

 • skuteczna współpraca z mediami i patronaty medialne;

 • profesjonalne przygotowanie materiałów ATL i BTL;

 • zarządzanie zespołem organizacyjnym;

 • źródła finansowania i zarządzanie budżetem projektu sportowego;

 • zarządzanie jakością i ryzykiem;

 • wprowadzenie do sponsoringu sportowego;

 • polityka sponsoringowa i zasady konstruowania oferty sponsorskiej;

 • negocjacje i budowanie trwałych relacji ze sponsorami;

 • prawna definicja imprezy sportowej i rekreacyjnej;

 • pojęcie imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

 • organizacja imprez w oparciu o ustawę Prawo o Ruchu Drogowym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.